naamloos

Algemene voorwaarden

T O E P A S S E L I J K H E I D
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van JJS Modelbouw.nl bij de uitvoering van
opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten ofbedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door JJS Modelbouw; dit geldt ook wanneer
wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

 
H E R R O E P I N G S R E C H T
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@jjsmodelbouw.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor uw eigen risico). Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

JJS Modelbouw.ngl
Merelstraat 300
2352 VJ Leiderdorp

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafportte voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht.         U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt
en in de originele verpakking retourneert.

V A N  R E T O U R Z E N D I N G  U I T G E S L O T E N

* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisenvan de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.
* Software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.
* Tijdschriften en brandstof.

G A R A N T I E B E P A L I N G
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten in overleg met onze leveranciers desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.
Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant. Standaard leveren wij 6 maanden fabrieksgarantie. Op producten van Robbe Futaba is dit 12 maanden. Zonder (kopie) aankoopnota/faktuur is geen garantie mogelijk.

T O E P A S S E L I J K R E C H T
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN